UYGUN Parti’den iktidara ulusal güvenlik daveti

YETERLİ Parti Ulusal Güvenlik Siyasetler Başkanlığı, son günlerde gündemde olan dış siyaset hususlarıyla ilgili iktidara davette bulundu. “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği” ile ilgili 2 koşulun daha eklenmesini öneren ÂLÂ Parti, Yunanistan konusunda ise, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Anlaşması’nda gedik açılmasını asla kabul etmiyoruz. İktidardan, kelam konusu ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ile ilgili olarak da gecikmeden gerekli süreci yapmasını bekliyoruz” denildi.

DÜZGÜN Parti Ulusal Güvenlik Siyasetler Başkanlığı, dış siyasette yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. YETERLİ Parti’den yapılan açıklama şu halde:

“YENİ TEHDİTLER ORTAYA ÇIKTI”

” 1. 20 yıldır iktidarda bulunan AKP idaresi, liyakatsiz takımlarla yürütmeye çalıştığı öngörüsüz, basiretsiz ve maharetsiz siyasetlerle, içerde ve dışarda ülkemizi birçok maceraya sürüklemiş, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı rastgele bir önlem geliştiremediği üzere, gitgide büyüyen yeni tehditlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

2. Ulusal güvenlik siyasetlerinde, öngörüsüz bir formda yapılan yanlışların ve vaktinde önlem alınmamasının, nasıl tehdit/tehditler ortaya çıkardığını bugün Suriye’de görmekteyiz.

İktidar, 11 yıl evvel “İhvancı” hayallerle Suriye bataklığına dalmış ve sonucunda,

– Güney sonumuz terör üreten bir coğrafyaya dönüşmüş,

– Bölgede bir “Terör Devletçiği”nin ortaya çıkmasını engellenememiş,

– Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya mesken sahipliği yapan bir ülke pozisyonuna gelmiştir.

“SIĞINMACI SORUNU KABUL EDİLEMEZ BOYUTLARA ULAŞTI”

* Suriye’nin kuzeyindeki mevcut durumun, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik birinci öncelikli tehdit olma özelliği artarak devam etmektedir. Suriye’den gelen ‘sığınmacı sorunu’ da, artık kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

* Partimiz kurulduğu günden bu yana, Suriye’den ülkemize yönelen tehditlerle ilgili iktidarı uyarmakta, tahlil tekliflerini her fırsatta kamuoyunun ve hükümetin dikkatine sunmaktadır.

* Lakin, iktidar bu husustaki bütün davetlerimize kayıtsız kalmış, yanlış icraat sonucunda hudutlarımız adeta delik deşik olmuş, ülkemiz göç tarifine sığmayan bir istilaya uğramış, nihayetinde milletimizin bu duruma dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır.

* İktidar tahlil üretmek yerine, muhtemelen yaptırılan anketlere nazaran değişen telaffuzlarla ve derinliği olmayan açıklama ve kelamda önlemlerle, kamuoyundaki hassasiyeti azaltmaya çalışmaktadır.

“HAYATİ VE PARTİLER ÜSTÜ BİR KONU”

* YETERLİ Parti olarak, Suriye’den ülkemize yönelen tehditleri ortadan kaldıracak tahlillerimiz hazırdır. Sığınmacılarla ilgili temel siyasetimiz, “Sığınmacıların, insanî kıymetlerimize ve ülkemizin taraf olduğu milletlerarası hukuk temellerine nazaran, her hal ve kaidede ve mümkün olan en makul müddette, 2011 yılı öncesinde yaşadıkları yerleşim yerlerine (origin) dönmeleridir.”

* Türkiye öncelikle, BM, ABD, AB, Rusya, bölge ülkeleri ve Suriye’nin uyumlu iş birliği ile sığınmacıların Suriye’ye dönüşünü sağlamaya çalışmalıdır.

* Uyumlu iş birliği olmaması durumunda, Türkiye’ye bölgeden yönelen/yönelebilecek tehditleri bertaraf etmek, Türkiye’deki sığınmacıların Suriye’ye dönüşlerini sağlamak ve Süleyman Şah Türbesi’ni Türk toprağına geri döndürmek amacıyla, Suriye’nin kuzeyinde Yayladağ-Tabka-Rakka-Haseki-Sincar çizgisine kadar olan bölgeyi denetim altına almalıdır.

* Zira Fırat’ın batısında Tel-Rıfat ve Münbiç’in, Fırat’ın doğusunda ise Ayn El-Arap (Kobani) ve Kamışlı bölgeleri ile Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerinin, denetim altına alınması, artık Suriye’den Türkiye’ye yönelen tehditleri ortadan kaldırmayacaktır.

* Bu durumda kimi zorlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Fakat yaşanacak hiçbir zorluk ve bedel, orta ve uzun vadede ortaya çıkacak zorluklardan ve milletçe ödemek zorunda kalacağımız bedellerden daha ağır olmayacaktır.

* Ulusal güvenliğimize yönelen bu tehditlerin ortadan kaldırılmasını, hayati ve partiler üstü bir husus olarak kıymetlendiriyoruz.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

3. YETERLİ Parti olarak “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği” ile ilgili görüşlerimiz geçtiğimiz hafta (17 Mayıs 2022) kamuoyu ile paylaşılmıştır.

* Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde; NATO üyesi yahut üye adayı ülkelerden, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine takviye vermekten vazgeçmelerinin istemesi en doğal hakkıdır. Yeni bir genişleme sürecine giren NATO, Türkiye’nin hassasiyetlerini göz önüne almak zorundadır.

* Türkiye, bu iki ülkenin NATO üyeliğine kabulünü;

– NATO ülkeleri, İsveç ve Finlandiya’nın Suriye’deki savaşa müdahil olması nedeniyle Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldırmaları,

– Finlandiya ve İsveç’in ülkesinde PKK’ya kucak açmaması ve PKK ile YPG’ye askeri dayanağı kesmesi kurallarına bağlamıştır.

* Her iki kaide da Türkiye için hayati değerdedir, lakin katiyen kâfi değildir.

“TÜRKİYE BU KOŞULLARI DA EKLEMELİ”

Türkiye bu koşullara,

– Bütün NATO üyesi ülkelerin, PKK’nın Suriye Kolu PYD’yi de terör örgütü olarak tanımasını,

– NATO üyesi ülkelerde bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iadesini de eklemelidir.

YETERLİ Parti olarak, iktidarın bu mevzuda kararlı bir duruş sergilemesini bekliyoruz.

* Fakat, iktidarın bu çerçevede yürüttüğü faaliyetleri adap ve temel tarafından eleştiriyor, birtakım kaygılarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

“İÇ SİYASETE ALET EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

* Bahsin diplomatik kurallara uyulmadan “uluorta ve ayaküstü” gündeme getirilerek iç siyasete alet edilmesini kabul etmiyoruz. Türk devlet geleneğinde bu türlü bir yol yoktur.

* Temel olarak da, yalnızca üye adayı Finlandiya ve İsveç’den değil, tüm NATO üyesi ülkelerden terör örgütü ve terör yapılanmalarına dayanak vermekten vazgeçmelerini ve PKK’nın Suriye kolu PYD’yi de terör örgütü olarak tanımaları gerekmektedir.

* İktidarın geçmişte “şaşaa” ile NATO nezdinde gündeme getirdiği iki vetodan (2009 yılında Rasmussen’in NATO Genel Sekreteri olmasına karşı çıkılması, 2019 yılında “NATO’nun Polonya ve Baltık Ülkelerini Savunma Planı”nın kabulünü PKK/YPG’nin terör örgütü olarak tanınması koşuluna bağlanması) daha sonra geri adım atmış olması, Türkiye’nin NATO nezdindeki tutarlılığı, güvenilirliği ve caydırıcılığına değerli darbe vurmuştur.

* Buradan; iktidarı Türkiye’nin ulusal güvenliğine büyük tehdit oluşturan bir mevzuyu kimi davalara, iç siyasete ve bir kişinin handikaplarına kurban etmemesi, NATO üyesi ülkeleri de bu konuları dikkate alarak “gizli-kapaklı” işler yapmamaları noktasında uyarıyoruz.

* Yunanistan’ın, Makedonya’nın yalnızca ülke ismi nedeniyle NATO’ya girişini 2008’den 2020’ye kadar veto etmesi ve sonunda bu ülkenin ismini değiştirerek “Kuzey Makedonya” olarak NATO’ya girebilmesi, bu hususta nasıl davranılması gerektiğini gösteren en net örnektir.

MİÇOTAKİS AÇIKLAMASI

4. Bu mevzuların yanında, Yunan Başbakanının ABD ziyaretinde yaşananlara, iktidardan vaktinde ve kâfi bir reaksiyonun gelmemiş olması manidardır. ABD Lideri olduktan sonra Cumhurbaşkanı ile yalnızca bir sefer yüz yüze görüşen Biden, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i Washington’da ağırlamıştır.

* Miçotakis, gerek Beyaz Saray’daki görüşmede, gerekse Kongre’deki konuşmasında,

– Biden’a “Mavi Vatan” haritasını göstererek Türkiye’yi şikâyet etmiş,

– “Kıbrıs’ta iki başka devlete dayalı tahlili kimse kabul etmeyecek.” deyip müzakere sürecinde Biden’ın tüm yükünü koymasını istemiş,

– “Meskûn adalar” üzerindeki uçuşlara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamış,

– Bir ABD üssü haline gelen Dedeağaç’a yatırımların süreceğini bildirmiş,

– ABD’den, 20-25 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almak istediklerini kaydetmiştir.

* Ayrıyeten, Miçotakis’in Türkiye’ye F-16 verilmesini engellemeye çalıştığı öne sürülmüştür.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

* Yunan Başbakanı onuruna Beyaz Saray’da verilen resepsiyona katılan, geçmişte Türkiye aleyhine birçok faaliyette bulunan ve hala Türk vatandaşı olan ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Lambriniadis’in konuşmasında, “Yunan ihtilalinin iki yüzüncü yıldönümü” tabirini kullanmışı ve iki lidere “Ekümenik Patrikhane”ye güçlü takviyeleri nedeniyle teşekkür etmiştir.

* İktidar tarafından bu mevzuda lakin bir hafta sonra çok tarihi (!) bir halde “Benim için artık Miçotakis diye biri yok.” tabiriyle reaksiyon verilmiştir.

* UYGUN Parti olarak, bu ziyarette ortaya çıkan imgeler ile ileri sürülen görüşleri şiddetle kınıyoruz. Yunanistan’ın birçok adayı silahlandırmış olmasının, birtakım ada/adacık/kayalıkları sahiplenmesinin ve Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili açıklamalarının Lozan Mutabakatına muhalif olduğunu tekrar hatırlatıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Mutabakatı’nda gedik açılmasını asla kabul etmiyoruz.

* İktidardan, kelam konusu ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ile ilgili olarak da gecikmeden gerekli süreci yapmasını bekliyoruz.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.